loading...

Chiến dịch “Phụng Hoàng” phô bầy bản chất dã man của Mỹ

baomoivn.org

Kéo dài từ năm 1968 tới năm 1975, chiến dịch “Phụng Hoàng” của Mỹ và tay sai không mang lại gì ngoài sự tang thương cho đồng bào miền Nam.

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-2

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-3

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-4

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-5

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-6

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-7

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-8

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-9

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-10

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-11

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-12

Chien dich “Phung Hoang” pho bay ban chat da man cua My-Hinh-13

Đọc tin gốc

Bình luận