loading...

Ngắm trang bị “khủng” của người nhái Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh

baomoivn.org

Không phải biệt kích hải quân Mỹ mà Hải quân Liên Xô mới là quốc gia sở hữu lực lượng biệt kích hải quân mạnh nhất thế giới.

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-2

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-3

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-4

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-5

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-6

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-7

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-8

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-9

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-10

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-11

Ngam trang bi "khung" cua nguoi nhai Lien Xo trong Chien tranh Lanh-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận